XVI niedziela w ciągu roku C – Jeden z wielu wiele z Jednego

Łk 10,38-42
Przekład: 

38 W drodze ich wszedł On do osady jakiejś, kobieta zaś jakaś, imieniem Marta, podęła Go.

39 I była jej siostra, zwana Marią, i ona, przysiadłszy u stóp Pana, słuchała Logosu Jego.

40 Marta zaś była rozrywana przez wielką posługę. Przystawszy zaś, powiedziała:

„Panie, nie dbasz, że siostra moja samej mnie zostawiła służyć? Powiedz więc jej, aby razem ze mną wzięła udział!”

41 Rozsądziwszy zaś, odparł jej Pan:

„Marto, Marto, martwisz i łomoczesz się o wiele 42, Jednego zaś jest potrzeba. Maria bowiem dobry udział wybrała, który nie będzie jej odebrany.

Uwagi: 

40 „Wielką” (pollen) oraz 41 „wiele” (polla) – ten sam przymiotnik, najpierw pojawiający się w liczbie pojedynczej, a później w mnogiej, przeciwstawiony „Jednemu” (42, henos), połączony ze słuchaniem Logosu (39), można odnieść do opozycji jedno – wszystko (wszystkie rzeczy), przedstawionej w trzecim wersecie Janowego Prologu (J 1,3).

„Razem ze mną wzięła udział” (synantilabetai) – dosłownie „współ-naprzeciw-wzięła”, co może oznaczać zarówno wzięcie udziału i pomoc w posłudze, jak i wzajemne podjęcie Gościa. Czasownik ten jest podwójnym złożeniem, a pochodzi od przyrostka „razem z” (gr. syn) oraz od czasownika anti-lambano, oznaczającego „przyjęcie czegoś naprzeciw” (przeważnie w zamian za coś), „objęcie udziału”, „uzyskanie”, ale także „pomaganie”, zwłaszcza  z wzajemnością, na przykład wspólnikowi.

42 „Jednego” (henos) – słowo to może być tutaj interpretowane zarówno jako forma rodzaju nijakiego (wówczas można tłumaczyć z dopowiedzeniem „jednej [rzeczy]”), jak i rodzaju męskiego („Jednego [Logosu]”).

42 „Wybrała” (ekseleksato) – czasownik eklego oznacza wybór spośród czegoś (przedrostek „z” – ek), a wspólny rdzeń lg łączy go z rzeczownikiem logos.