LWB 03.07

Podsumowanie trzeciego spotkania Letnich Warsztatów Biblijnych „Jak czytać Pismo Święte?”

03.07.2019

 

1. Streszczenie podstawowych założeń, zasad dzielenia, propozycji treści spotkań

Punkty te opisane zostały w sprawozdaniu z pierwszego spotkania.

 

2. Czytanie po grecku

Chętni postąpili nieco dalej w odczytywaniu oryginalnego tekstu Ewangelii, padło pytanie o link do Prologu Ewangelii Jana czytanego po grecku.

 

3. Dzielenie

Temat: Prolog Ewangelii św. Jana, ciąg dalszy.

W małych grupach dzieliliśmy się odpowiedziami na pytania sprzed tygodnia (wymienione w podsumowaniu sprzed tygodnia), po czym chętni przedstawiali to, co wydało im się najważniejsze, jako wnioski, wszystkim uczestnikom spotkania:

- Zaimek „tenże”, rozpoczynający werset 2, podkreśla, że trzecie użycie wyrazu logos z wersetu 1 mówi dokładnie o tym samym Logosie, o którym mówią pierwsze dwa użycia tego wyrazu, których orzeczniki są powtórzone w wersecie 2. Innymi słowy w wersie J 1,2 nie ma potrzeby powtarzać trzeciego orzecznika, bo cały czas jest w domyśle, o nim jest mowa.

- Trzeci orzecznik z wersetu J 1,1, wyrażający bóstwo Jezusa, stanowi centrum chiazmu (semickiej figury retorycznej) i jest powtórzony w wersecie kończącym Prolog (J 1,18), co stanowi retoryczną ramę całego Prologu.

- Jan Chrzciciel poprzedził Jezusa o pół roku w czasie, ale Jezus poprzedził Jana Chrzciciela w wieczności.

- Jan Chrzciciel jest największym z ludzi, istotą jego misji jest wskazanie mesjasza – Jezusa.

- Jan Chrzciciel jest pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, jako ostatni prorok wskazał Pana Jezusa, nazywając Go Mesjaszem. W czasie historycznym paradoksalnie Jezus narodził się po nim, a był od zawsze - "był mi pierwszy" (J 1,15).

- Ciemność nie ogarnęła światła zarówno w sensie fizykalnym jak i duchowym.

- Światło pokonuje nawet najgłębszą ciemność. Najjaśniejsze światło tak oślepia ludzi, że wydaje im się ciemnością.

- Światłość jest niezwyciężona, ciemność została pokonana.

- Ciemność światła również nie pojęła, nie zrozumiała.

- „Chwała” to objawienie Boga we wcieleniu. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus mówi, że został teraz „otoczony” chwałą (wysławiony), a w Nim Bóg został „otoczony” chwałą, i że tę chwałę przekazuje uczniom. A więc chwała jest wyrazem relacji pomiędzy Ojcem i Synem, w którą my jesteśmy włączeni.

 

 

4. Można przygotować na następne spotkanie:

A) Przemyśleć tekst prologu Pierwszego Listu świętego Jana

(przyjmujemy dłuższy wariant tekstu - wersety J 1,1-5):

a) przekład roboczy, możliwie dosłowny, z zachowaną kolejnością wyrazów, napisany specjalnie na potrzeby spotkania,

b) tekst grecki,

c) można też jako podstawę rozważań przyjąć inny przekład, najlepiej katolicki, ale warto wówczas przynajmniej pamiętać, że słowa "to wam oznajmiamy", rozpoczynające ten prolog w Biblii Tysiąclecia, w oryginale znajdują się po wyrazie "świadczymy" w wersecie drugim (1J 1,2!).

Pytania pomocnicze (nie trzeba odpowiadać na wszystkie, można stawiać też inne pytania):

- Jakie są związki prologu Pierwszego Listu św. Jana z Prologiem Janowej Ewangelii?

- Jak zrozumieć i zinterpretować jego specyficzną składnię (widoczna tylko w oryginale, ewentualnie w przekładzie dosłownym, w BT mocno uproszczona, poprzestawiana tam nawet kolejność wersetów!)

- Jakie jest tutaj znaczenie zmysłów?

- Jak rozumiem wyrażenie „Logos życia”?

- Jaka jest wzajemna relacja „świadczenia” i „oznajmiania”?

- Czym różni się ten list od listów Pawłowych? Czy zawiera on pozdrowienie lub życzenia skierowane do adresata?

- Co oznacza liczba mnoga "my" oraz "wy"? Kto jest jego odbiorcą oraz autorem?

 

B) Komentarze, które mogą pomóc w tych rozważaniach:

1. krótki tekst ks. Prof. Feliksa Gryglewicza, porównujący prologi Ewangelii oraz Pierwszego Listu św. Jana

2. Wykład o. prof. Waldemara Linke o prologu Listu św. Jana:

część 1

część 2

 

5. Dodatkowy obiecany link:

wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego o pytaniach dotyczących Ewangelii i sposobach na nie odpowiadania